Dlaczego?

Rada Dobrych Praktyk to wspólna inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, obido i Otodom. To cykl prestiżowych spotkań, których efektem będą wspólne wnioski z badań nad tym, jak Polacy postrzegają branżę deweloperską wraz z propozycjami rozwiązań. Posłużą one Zarządowi PZFD do podjęcia decyzji i wdrożenia konkretnych działań.

O czym będziemy rozmawiać?

W ramach Rady Dobrych Praktyk omówimy sześć obszarów, które zbadaliśmy. Przyjrzymy się wnioskom i porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed branżą. 

  • Wizerunek branży deweloperskiej w mediach i społeczne postrzeganie działań deweloperów.

  • Krajobraz działalności aktywistów miejskich w Polsce.

  • Postrzeganie działań marketingowych firm deweloperskich.

  • Standardy obsługi w biurach sprzedaży.

  • Zarządzanie doświadczeniem klienta oraz obsługa posprzedażowa.

  • Rozproszone działania CSR w branży, postrzeganie społeczne
    działań CSR deweloperów.

Gdzie i kiedy?

Miejscem obrad Rady Dobrych Praktyk będzie Łódź. Pierwsza seria spotkań odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r. O szczegółach poinformujemy mailowo, po ukształtowaniu się składu Rady.

Zasady działania Rady Dobrych Praktyk:
- spotkania rozpoczynają się o 12:00 i trwają do końca dnia (zapewniamy nocleg i uroczystą kolację),
- jedna firma może posiadać w Radzie maksymalnie jednego reprezentanta,
- liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
- po zebraniu zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, w których będą pracować,
- w sumie, w ramach obrad Rady, zaplanowanych jest sześć obszarów tematycznych, po jednym w każdym kolejnym kwartale.


Rejestracja:


.